Turi në fabrikë

Janë 3 punëtori dhe 1 depo e madhe në Jinglong

Punëtoria Nr.1 ​​(Punëtoria e Paketimit): inshtë përgjegjës për montimin dhe paketimin e kunjeve të shpendëve.

Punëtoria nr.2 (Punëtoria e injeksionit): Të gjitha produktet dhe pajisjet plastike prodhohen këtu.

Punëtoria Nr. 3 (Punishtja e Punch): Produktet metalike dhe aksesorët si kurthi i miut shumë kapës prodhohen këtu.

Magazina: dividedshtë e ndarë në bllok të produkteve të gatshme dhe bllok të materialeve të papërpunuara.